Browsing Tag

پدیده‌های باطنی

هنر رؤیابینی (قسمت دوم)

هم‌چون دیگر پدیده‌های باطنی، رؤیابینی نیز تاکنون در سطح متعارف (عمومی و عامیانه)، نامتعارف (خاص و غیر عمومی) و اسراری به تجربه بشر رسیده است. براساس هنر رؤیابینی در الاهیسم و آنچه دانش روح‌زایی در این‌باره بیان می‌کند، رؤیابینی و