Browsing Tag

واقعه گو

رویاها؛ واقعه گو یا واقعه ساز (قسمت اول)

سال ها قبل از حادثه کشتی تایتانیک یعنی در سال 8181 داستانی توسط مورگان رابرتسن نوشته شد که هم اکنون نیز دست نوشته های این داستان وجود دارد. در این داستان که دوازده سال قبل از غرق شدن کشتی تایتانیک نوشته شد، نویسنده از یک کشتی بزرگ می