Browsing Tag

رویابینی

رؤیابینی خلاق؛ کیمیاگری با رؤیا

(قسمتی از مقدمه) در الاهیسم و بسیاری از مکتب‌های باطنی، طرق هفتگانه روح (سطوح هفتگانه روح یا روح هفتگانه) به عنوان یکی از مبناهای تئوری و عملی، تفسیرکننده بسیاری از پدیده‌های باطنی می‌باشد. طرق هفتگانه روح، هفت طریقی است که روح خلاقه از