Browsing Tag

روح ‏زایی

رؤیا و رویارویی دیدگاه‏ها (قسمت اول)

هم‏چون بسیاری از موضوعات باطنی دیگر اختلاف نظرهای زیادی در دیدگاه‏های ارائه شده پیرامون رؤیا وجود دارد. مردم موضع‏ گیری‏های مختلفی نسبت به رؤیا دارند. بعضی‏ ها آن را جدی می‏گیرند اما اکثر مردم توجه چندانی به آن ندارند.در مورد اثر رؤیا