Browsing Tag

جهان درون

روشن‏ بینی، پلی به جهان‏های درون                                    CLAIRVOYANCE

 در نوعي از روشن ‏بيني، شخص مي‏تواند تجارب روحي انسان را قبل از تولد و پس از مرگ و در جهان‏هاي ناديدني ببيند.   كلمه "روشن‏ بيني"(1) به معني "واضح ديدن" و به مفهوم قوه ذهني و بصيرت فوق طبيعي، قدرت درك و مشاهده اشياء و افرادي است كه…