Browsing Category

پل توئیچل

معرفی پال توئیچل

پال توئیچل در سال 1965 طریق معنوی اکنکار را به جهانیان عرضه نمود. وظیفه او جمع آوری آموزشهای پراکنده این طریق باستانی در چهار گوشه جهان و عرضه آن با نام اکنکار به نسل نوین بشر بود  برخی از رویدادهای مهم زندگی پال توئیچل عبارتند از :  * پال…