معرفی پال توئیچل

پال توئیچل در سال ۱۹۶۵ طریق معنوی اکنکار را به جهانیان عرضه نمود. وظیفه او جمع آوری آموزشهای پراکنده این طریق باستانی در چهار گوشه جهان و عرضه آن با نام اکنکار به نسل نوین بشر بود

 برخی از رویدادهای مهم زندگی پال توئیچل عبارتند از :

 * پال توئیچل در عرشه یک کشتی بدنیا آمد.

 * در سن پنج سالگی برای اولین بار و پس ابتلا به یک بیماری هنر سفرروح را از خواهرش کی دی آموخت .

 * در سن پانزده سالگی و پس از اتمام تحصیلات دوره متوسطه درجریان سفری به پاریس با سودارسینگ اشنا شد و به مدت یکسال در الله اباد هندوستان توسط سودارسینک تحت اموزشهای معنوی قرار گرفت .

 * در سن شانزده سالگی و با آغاز جنگ جهانی دوم به خدمت نیروی دریایی ایالات متحده امریکا در امد .

 * بعد از جنگ در سفری که به انگیزه ملاقات سودارسینگ به هندوستان داشت با ربازارتارز ملاقات نمود . کتاب دندان ببر حاصل این ملاقات است .

 * در سال ۱۹۶۳ با گیل آشنا شد و در سال ۱۹۶۴ با او ازدواج کرد .

 * در ۱۹۶۵ اکنکار را بصورت رسمی به جهانیان عرضه نمود . این آغاز دوره جدیدی در تاریخ معنوی نوع بشر بود

 * در سال ۱۹۷۱ دیده از جهان فرو بست .

Leave A Reply

Your email address will not be published.