کتاب قانون توانگری – کاترین پاندر

درباره کتاب:

قانون توانگری چیست؟ آیا می‌توان برای توانگری و توانمندبودن قانون و فرمولی کلی ارائه داد؟ اگر برای توانگرشدن قانون و قاعده خاصی وجود دارد، این قانون چیست؟ برای پاسخ به این سؤالات و درصورت وجود قاعده خاص، کشف و یادگیری قانون توانگری، با کاترین پاندر و کتاب قانون توانگری همراه باشید.

پاندر در خرابترین حال جسمی، روحی و مالی دریافت که شکست اساساً ثمره اندیشیدن به شکست است. وی به این موضوع پی برد که استفاده درست از ذهن می‌تواند کلیدی برای زندگی سرشار از سلامت و سعادت و ثروت و موفقیت باشد. با این کتاب همراه باشید تا راه استفاده از این کلید بزرگ را دریابید.

 

 

 

موضوعات مطرح شده در کتاب

این کتاب در ۱۸ فصل تهیه شده است و  در آن مباحثی، ازجمله موارد زیر شرح داده شده است:

 • قانون اصلی توانگری
 • قانون خلا
 • قانون خلاقیت
 • قانون فرمان
 • قانون افزیش
 • گرایش توانمندانه
 • استقلال مالی
 • قانون اعتماد به نفس
 • قدرتهای ویژه
 • قانون پشتکار و مداومت
 • با فروض چه باید کرد؟
 • تندرستی و اندیشه توانگرانه
 •  وقتی طلا از آسمان می‌بارد

 

کتاب قانون توانگری را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 قانون توانگری -فصل اول – از آسمان برایتان طلا می بارد

 

 قانون توانگری -فصل دوم – فانون اصلی توانگری

 

 قانون توانگری -فصل سوم- قانون خلاء

 

 قانون توانگری -فصل چهارم-قانون خلاقیت

 

 قانون توانگری -فصل پنجم-قانون تخیل

 

 قانون توانگری -فصل ششم-قانون فرمان

 

 قانون توانگری -فصل هفتم-قانون افزایش

 

 قانون توانگری -فصل هشتم-گرایش توانگرانه نسبت به پول 

 

 قانون توانگری -فصل نهم-کار راهی قدرتمند برای توانگری

 

 قانون توانگری -فصل دهم-استقلال مالی

 

 قانون توانگری -فصل یازدهم-قانون محبت و خیرخواهی

 

 قانون توانگری -فصل دوازدهم-قانون دعا

 

 قانون توانگری -فصل سیزدهم-قانون اعتماد به نفس

 

 قانون توانگری -فصل چهاردهم-قدرتهای خارق العاده ای که در شما است 

 

 قانون توانگری -فصل پانزدهم-قدرتهای ویژه ای که برای توانگری دارید 

 

 قانون توانگری -فصل شانزدهم-قانون پشتکار و مداومت

 

 قانون توانگری -فصل هفدهم-با بدهی چه باید کرد

 

 قانون توانگری -فصل هجدهم-تندرستی و اندیشه توانگرانه

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.