سرگذشت یوگاناندا

پاراماهانزا یوگاناندا Yogananda Paramahansa که در بدو تولد موکوندا لعل گوش Mukunda Lal Gosh   نامیده شد در پنجم ژانویه ۱۸۹۳در شهر گوراکپور Gorakpur هند در خانواده ای متمول و دین دار از اهالی بنگال به دنیا آمد.اطرافیان وی از همان دوران کودکی تشخیص دادند که گرایش های روحانی و آگاهی الهی موکوندا فراتر از مرزهای هوشیار ی معمول انسانی بود.در واقع رسالت مقدس وی از همان دوران نوزادی توسط یکی از توسط یکی از اساتید بزرگ روحانی هیمالیا یعنی ماهاآواتار باباجی Babaji Mahaavatar و نیز یکی از شاگردان برجسته اش لهیری ماهاسایا Lahiri Mahasaya پیش گویی شده بود.لهیری ماهاسایا به مادر موکوندای نوازد گفته بود:مادر عزیز،پسر تو روزی یوگی خواهد شدو روح های بی شماری را به سوی قلمرو خدا راهنمایی خواهد راهنمایی خواهد کرد.گزیرهای متعدد موکوندا از خانه در پی یافتن خدا و ارتباط های معصومانه اش با معشوق الهی ،خاطرات کودکی و نوجوانی وی را نقش و رنگی دلنشین و بدیع می بخشد.عاقبت درسال ۱۹۱۰شیدایی و طلب موکوندادر۱۷سالگی به مرحله ی برجسته و مهمی رسیدوآن نخستین دیداروی بااستادبزرگ شوی یوکتشوارگیریSri Giri Yukteshwar   بود.موکوندای جوان در همان دیدار اول چون کاهی که جذب کهربا می شود بی درنگ شیفته ی استاد شد و به جمع شاگردان وی پیوست .موکوندا ده سال آینده ی عمر خود را در معبد شری بوکتشوار گذراند وتحت تعلیم دشوار اما عاشقانه و روحانی استاد یوکتشوار قرار گرفت .موکوندای گریز پااز مکتب علم و تحصیل دنیوی ،به حکم استاد تحصیلات عالیه ی خود را ادامه داد و پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه کلکته در سال۱۹۵۱،شری یوکتشوار او را به عنوان راهبی از هندو به سلک سوامی ها مشرف کردو از آن جا بود که استاد نام یوگاناندا را به او اعطا کرد.بدینسان شوق و طلب یوگاناندا در پی وقف زندگی خویش به عشق و خدمت به خدا به ثمر نشست .یوگاناندا رسالت خود را با تاسیس مدرسه ی شبانه روزی پسرانه در سال ۱۹۱۷ آغاز کرد.در این مدرسه علاوه بر تدریس علوم مدرن ،تعالیم روحانی داده می شد.

ماهاتما گاندی در بازدید از آن جا گفت: این مدرسه عمیقاً بر ذهن من تأثیر گذاشته است.یوگاناندا در پی کشف و شهودی خاص و نیز متعاقب آن دریافت دعوتنامه ای جهت سخنرانی در کنگره ی ادیان که در بوستون آمریکا در سال ۱۹۲۰ برگزار می شد رسالتی جدید را که خواست خدا تلقی می کرد پذیرفت .دیداری زنده با بابا جی که به سیمای راهبی جوان بر یوگاناندا آشکار شد صحت این رسالت را تاییدکرد.

بدین ترتیب یوگاناندا به عنوان میهمان کنگره عازم آمریکا شد و سخنرانی وی تحت عنوان «دانش دین» بااستقبال شدید مردم مواجه شد. در همان سال انجمن خودشناسی Self Realization Fellowship را بنیان نهاد تاتعالیم معنوی و کهن هند در مورد یوگا و سنت دیرینه ی مراقبه را در دنیا منتشر کند.در حقیقت وقتی که یوگاناندا در سال۱۹۲۰ وارد آمریکا شددنیای جدید آماده ی دریافت تعالیم متعالی یی بود که سلسله اساتید معنوی ،عرفا و پیروان شیفته ی خدا طی قرن ها آن ها را حفظ کرده بودند.وقتی که یوگاناندا پا به عالم غرب گذاشت طلوع علم ،تکنولوژی و نگرش های معنوی و الهی در قرن های ظلمت زده ی آغاز شد.

بسیاری از مردم غرب که سالها فقط حکایتی از روح های بزرگ معنوی شنیده بودند و تنها متون مقدس را خوانده بودند از حضور زنده ی یکی از این اساتید که به خودشناسی و خداشناسی نایل شده بود تبرک یافتند.یوگاناندا بدون هیچ گونه آرزوی شخصی به غرب رفت تا به تمام کسانی که مشتاق خدا بودند یاری رساند و آگاهی آن ها را تعالی بخشد.یوگاناندا طی سال های بعد در ساحل ۱۹۲۴ سفر خود را به گرد این سرزمین آغاز کرد.طی سال آینده مرکز بین المللی انجمن خودشناسی تاسیس کرد که در واقع قلب معنوی و اداری کار رو به رشدوی شد.یوگاناندا بر وحدت بنیادین ادیان بزرگ جهان تاکید می ورزید و شیوه های همه گیر و کاربردی رسیدن به ارتباطی مستقیم با خدا را تعلیم می داد. او برای شاگردانی که به طور جدی به دنبال خدا بودند تکنیک بیدار کننده ی کریا یوگا Kriya Yoga را آموزش می داد.این تکنیک ،دانشی معنوی و مقدس است که خاستگاه آن به هزاران سال گذشته در هند باز می گردد.لیکن به واسطه ی اهمال بشر و دور شدنش از ارزشها ی معنوی در قرون ظلمانی به تدریج گم شد.اما اساتید گرانفدر معنوی دوباره آن را احیا کردند.نگاه کنید به زندگینامه یک یوگی Autobiography of aYogi .

   پاراماهانزا یوگاناندا طی سالهای ۱۹۳۰ از سخنرانی در جمع مردم به تدریج کناره گیری کردووقت خود را بیشتر به نگارش آثار خود اختصاص داد.در این سال ها بود که نوشتن کتاب زندگینامه ی یک یوگی را آغاز کرد.این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۹۴۶ منتشر شدویکی از پر فروش ترین آثار قرن حاضر بوده است که به بیش از ۱۸ زبان زنده ی دنیا ترجمه شده است.این کتاب در واقع یکی از آثار کلاسیک معنوی است که بینش ها و الهام های تازه ای در راه یافتن حقیقت و تجربه کردن آگاهی و عشقی عمیق تر بر دل خواننده می افکند .در این کتاب بر آگاهی درونی فرد نسبت به خدا تاکید می شود.در واقع صرف مطالعه این کتاب که مملو از تجربه های فرامادی و الهی نویسنده در جزئیات زندگی روزمره است آگاهی هر کس را اعتلا می بخشد.واقعی بودن این تجارب سبب می شود که خواننده به راحتی حس و حضور آن ها را جذب کرده و در نتجه احساس تعالی کند.

   پاراماهانزا یوگاناندا در هفتم مارچ سال ۱۹۲۵ به وصل الهی نائل شد و به این ترتیب جسم خود را ترک کرد.اما درگذشت وی دارای یک ویژگی مهم و برجسته است و آن در اطلاعیه ای که توسط وزارت بهداشت آمریکا تدوین و تایید شده است آشکار می‌شود :حتی بیست روز پس از مرگ یوگاناندا،هیچ گونه تخریب فیزیکی در جسم وی دیده نمی شود .چنین پدیده ای بی سابقه بوده است. جسم یوگاناندا به نظر می رسد که در وضعیتی تغییر ناپذیر قرار دارد بدینسان یوگاناندا به وصل معبودی رسید که عمر خود را عاشقانه و هنرمندانه چون گلی به محراب او چنان پیشکش کرد که عطر آن حتی پس از مرگ وی از جسمش منتشر شدو دوام آن بر جریده ی عالم ثبت شد.

منبع: از کتاب سرگذشت یک یوگی

Leave A Reply

Your email address will not be published.