چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

 

 درباره کتاب : 

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین، کتابی است که در ایران از چاپ شصتم فراتر رفته و خوانندگان بسیاری را به خود جلب کرده است.

نویسنده‌ی آمریکایی این کتاب، سالیان زیادی در مقام هنرمند نقاش و خطیب، نامی بلندآوازه داشت.

افراد بی‌شماری در کلاس‌های او شرکت می‌کردند و از این طریق، پیام معنویت را به گروهی وسیع می‌رساندند.

بزرگ‌ترین راز موفقیتش این بود که همواره خودش بود:

صمیمی و ساده و بی‌تکلف و شوخ‌طبع. هرگز نخواست قراردادی و ادیب مآب یا دارای نفوذی تحمیلی باشد.

 

این کتاب شامل فصل های زیر می باشد:

۱- بازی زندگی و راه این بازی
۲- کلام تو عصای معجزه گر تو است
۳- در مخفی توفیق
۴- نفوذ کلام

 

 لینک های دانلود:

 

 

دانلود رایگان فایل صوتی کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین :

  • کتاب اول : (بازی زندگی و راه این بازی )

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین -بازی و راه این بازی- قسمت اول : بازی

 

چهار اثر فلورانس اسکاول شین-بازی و راه این بازی- قسمت دوم :قانون توانگری 

 

 چهار اثر از فلورانس اسکاول شین-بازی و راه این بازی- قسمت سوم : نفوذ کلام

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین-بازی و راه این بازی- قسمت چهارم :قانون عدم مقاومت

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین-بازی و راه این بازی- قسمت پنجم:قانون کارما و قانون بخشایش

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین-بازی و راه این بازی- قسمت ششم:سپردن بار یا تاثیر بر ذهن نیمه هشیار

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین-بازی و راه این بازی- قسمت هفتم:عشق

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین -بازی و راه این بازی – قسمت هشتم: شهود یا هدایت

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – بازی و راه این بازی – قسمت نهم :بیان کامل نفس یا طرح الهی

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – بازی و راه این بازی – قسمت دهم :تکذیب ها و تاکیدها

 


  • کتاب دوم : (کلام تو عصای معجزه گر توست)

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – کلام تو عصای معجزه گر توست – قسمت اول:کلام تو عصای معجزه گر توست

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – کلام تو عصای معجزه گر توست – قسمت دوم: کامیابی

 

  چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – کلام تو عصای معجزه گر توست – قسمت سوم : طرح الهی

 


  • کتاب سوم :(در مخفی توفیق)

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – در مخفی توفیق – قسمت اول :در مخفی توفیق

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – در مخفی توفیق – قسمت دوم :خشتهای بی کاه

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – در مخفی توفیق – قسمت سوم :و پنج تن از ایشان دانا بودند

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – در مخفی توفیق – قسمت چهارم :چه انتظار دارید ؟

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – در مخفی توفیق – قسمت پنجم: بازوی بلند خدا

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – در مخفی توفیق – قسمت ششم :بر سر چند راهی

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – در مخفی توفیق – قسمت هفتم: از دریای سرخ خود چگونه می توان گذشت ؟

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – در مخفی توفیق – قسمت هشتم: پاسبان دروازه

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – در مخفی توفیق – قسمت نهم : راه فراوانی

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – در مخفی توفیق – قسمت دهم :محتاج به هیچ چیز نخواهم بود!

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – در مخفی توفیق – قسمت یازدهم : با اعجاب بنگر!

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – در مخفی توفیق – قسمت دوازدهم :غنیمت خود را دریابید!

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – در مخفی توفیق – قسمت سیزدهم:نهرهایی در هامون 

 

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – در مخفی توفیق – قسمت چهاردهم: مفهوم باطنی سفیدبرفی و هفت کوتوله

 

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.